เนื้อหา

งานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 58

lgttbk58070

    > ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 58  เมื่อค่ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  นายไพบูลย์   นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  กล่าวเปิดงานและร่วมงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า  ประจำปี 2558  จัดโดยเทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ  สวนสาธารณะหนองสามขา  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  ซึ่งงานประเพณีครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558.

lgttbk58001

lgttbk58002

lgttbk58003

lgttbk58004

lgttbk58005

lgttbk58006

lgttbk58007

lgttbk58008

lgttbk58009

lgttbk58010

lgttbk58011

lgttbk58012

lgttbk58013

lgttbk58014

lgttbk58015

lgttbk58016

lgttbk58017

lgttbk58018

lgttbk58019

lgttbk58020

lgttbk58021

lgttbk58022

lgttbk58023

lgttbk58024

lgttbk58025

lgttbk58026

lgttbk58027

lgttbk58028

lgttbk58029

lgttbk58030

lgttbk58031

lgttbk58032

lgttbk58033

lgttbk58034

lgttbk58035

lgttbk58036

lgttbk58037

lgttbk58038

lgttbk58039

lgttbk58040

lgttbk58041

lgttbk58042

lgttbk58043

lgttbk58044

lgttbk58045

lgttbk58046

lgttbk58047

lgttbk58048

lgttbk58049

lgttbk58050

lgttbk58051

lgttbk58052

lgttbk58053

lgttbk58054

lgttbk58055

lgttbk58056

lgttbk58057

lgttbk58058

lgttbk58059

lgttbk58060

lgttbk58061

lgttbk58062

lgttbk58063

lgttbk58064

lgttbk58065

lgttbk58066

lgttbk58067

lgttbk58068

lgttbk58069

lgttbk58070

lgttbk58071

lgttbk58072

lgttbk58073

lgttbk58074

lgttbk58075

lgttbk58076

lgttbk58077

lgttbk58078

lgttbk58079

lgttbk58080

lgttbk58081

lgttbk58082

lgttbk58083

lgttbk58084

lgttbk58085

lgttbk58086

lgttbk58087

lgttbk58088

lgttbk58089

lgttbk58090

lgttbk58091

lgttbk58092

lgttbk58093

lgttbk58094

lgttbk58095

lgttbk58096

lgttbk58097

lgttbk58098

lgttbk58099

lgttbk58100

lgttbk58101

lgttbk58102

lgttbk58103

lgttbk58104

lgttbk58105

lgttbk58106

lgttbk58107

lgttbk58108

lgttbk58109

lgttbk58110

lgttbk58111

lgttbk58112

lgttbk58113

lgttbk58114

lgttbk58115

lgttbk58116

lgttbk58117

lgttbk58118

lgttbk58119

lgttbk58120

lgttbk58121

lgttbk58122

lgttbk58123

lgttbk58124

lgttbk58125

lgttbk58126

lgttbk58127

lgttbk58128

lgttbk58129

lgttbk58130

lgttbk58131

lgttbk58132

lgttbk58133

lgttbk58134

lgttbk58135

lgttbk58136

lgttbk58137

lgttbk58138

lgttbk58139

lgttbk58140

lgttbk58141

lgttbk58142

lgttbk58143

lgttbk58144

lgttbk58145

lgttbk58146

lgttbk58147

lgttbk58148

lgttbk58149

lgttbk58150

lgttbk58151

lgttbk58152

lgttbk58153

lgttbk58154

lgttbk58155

lgttbk58156

lgttbk58157

lgttbk58158

lgttbk58201

lgttbk58202

lgttbk58203

lgttbk58204

lgttbk58205

lgttbk58206

lgttbk58207

lgttbk58208

lgttbk58209

lgttbk58210

lgttbk58211

lgttbk58212

lgttbk58213

lgttbk58214

lgttbk58215

lgttbk58216

lgttbk58217

lgttbk58218

lgttbk58219

lgttbk58220

lgttbk58221

lgttbk58222

lgttbk58223

lgttbk58224

lgttbk58225

lgttbk58226

lgttbk58227

lgttbk58228

lgttbk58229

lgttbk58301

lgttbk58302

lgttbk58303

lgttbk58304

lgttbk58305

lgttbk58306

lgttbk58307

lgttbk58308

lgttbk58309

lgttbk58310

lgttbk58311

lgttbk58312

lgttbk58313

lgttbk58314

lgttbk58315

lgttbk58316

lgttbk58317

lgttbk58318

lgttbk58319

lgttbk58320

lgttbk58321

lgttbk58322

lgttbk58323

lgttbk58324

lgttbk58325

lgttbk58326

lgttbk58327

lgttbk58328

lgttbk58329

lgttbk58330

lgttbk58331

lgttbk58332

lgttbk58333

lgttbk58334

lgttbk58335

lgttbk58336

lgttbk58337

lgttbk58338

lgttbk58339

lgttbk58340

lgttbk58341

lgttbk58342

lgttbk58343

lgttbk58344

lgttbk58345

lgttbk58346

lgttbk58347

lgttbk58348

lgttbk58349

lgttbk58350

lgttbk58351

lgttbk58352

lgttbk58353

lgttbk58354

lgttbk58355

lgttbk58356

lgttbk58357

lgttbk58358

lgttbk58359

backhome