เนื้อหา

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 58 (อำเภอคำตากล้า) 5 ธ.ค. 58

daydadtumbun5801

      > พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 58 เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  นายไพบูลย์   นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ซึ่งมีผู้ร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก.

daydadtumbun5802

daydadtumbun5803

daydadtumbun5804

daydadtumbun5805

daydadtumbun5806

daydadtumbun5807

daydadtumbun5808

daydadtumbun5809

daydadtumbun5810

daydadtumbun5811

daydadtumbun5812

daydadtumbun5813

daydadtumbun5814

daydadtumbun5815

daydadtumbun5816

daydadtumbun5817

daydadtumbun5818

daydadtumbun5819

daydadtumbun5820

daydadtumbun5821

daydadtumbun5822

daydadtumbun5823

daydadtumbun5824

daydadtumbun5825

daydadtumbun5826

daydadtumbun5827

daydadtumbun5828

daydadtumbun5829

daydadtumbun5830

daydadtumbun5831

daydadtumbun5832

daydadtumbun5833

daydadtumbun5834

daydadtumbun5835

daydadtumbun5836

daydadtumbun5837

daydadtumbun5838

daydadtumbun5839

daydadtumbun5840

daydadtumbun5841

daydadtumbun5842

daydadtumbun5843

daydadtumbun5844

daydadtumbun5845

daydadtumbun5846

daydadtumbun5847

daydadtumbun5848

daydadtumbun5849

daydadtumbun5850

daydadtumbun5851

daydadtumbun5852

daydadtumbun5853

daydadtumbun5854

daydadtumbun5855

daydadtumbun5856

daydadtumbun5857

daydadtumbun5858

daydadtumbun5859

daydadtumbun5860

daydadtumbun5861

daydadtumbun5862

daydadtumbun5863

daydadtumbun5864

daydadtumbun5865

daydadtumbun5866

daydadtumbun5867

 backhome