เนื้อหา

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (อำเภอคำตากล้า) 5 ธ.ค. 58

daykingktk58156

     > พิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 58 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  หอประชุมอำเภอคำตากล้า  นายไพบูลย์   นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ซึ่งมีผู้ร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก.

daykingktk58100

daykingktk58101

daykingktk58102

daykingktk58103

daykingktk58104

daykingktk58105

daykingktk58106

daykingktk58107

daykingktk58108

daykingktk58109

daykingktk58110

daykingktk58111

daykingktk58112

daykingktk58113

daykingktk58114

daykingktk58115

daykingktk58116

daykingktk58117

daykingktk58118

daykingktk58119

daykingktk58120

daykingktk58121

daykingktk58122

daykingktk58123

daykingktk58124

daykingktk58125

daykingktk58126

daykingktk58127

daykingktk58128

daykingktk58129

daykingktk58130

daykingktk58131

daykingktk58132

daykingktk58133

daykingktk58134

daykingktk58135

daykingktk58136

daykingktk58137

daykingktk58138

daykingktk58139

daykingktk58140

daykingktk58141

daykingktk58142

daykingktk58143

daykingktk58144

daykingktk58145

daykingktk58146

daykingktk58147

daykingktk58148

daykingktk58149

daykingktk58150

daykingktk58151

daykingktk58152

daykingktk58153

daykingktk58154

daykingktk58155

backhome