เนื้อหา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59 (อำเภอคำตากล้า)

daykidktk59029

    > กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 (อำเภอคำตากล้า)  นายไพบูลย์   นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชนชาวคำตากล้า  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อำเภอคำตากล้า) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร.

daykidktk59001

daykidktk59002

daykidktk59003

daykidktk59004

daykidktk59005

daykidktk59006

daykidktk59007

daykidktk59008

daykidktk59009

daykidktk59010

daykidktk59011

daykidktk59012

daykidktk59013

daykidktk59014

daykidktk59015

daykidktk59016

daykidktk59017

daykidktk59018

daykidktk59019

daykidktk59020

daykidktk59021

daykidktk59022

daykidktk59023

daykidktk59024

daykidktk59025

daykidktk59026

daykidktk59027

daykidktk59028

daykidktk59029

daykidktk59030

daykidktk59031

daykidktk59032

daykidktk59033

daykidktk59034

daykidktk59035

daykidktk59036

daykidktk59037

daykidktk59038

daykidktk59039

daykidktk59040

daykidktk59041

daykidktk59042

daykidktk59043

daykidktk59044

daykidktk59045

daykidktk59046

daykidktk59047

daykidktk59048

daykidktk59049

daykidktk59050

daykidktk5901

daykidktk59052

daykidktk59053

daykidktk59054

daykidktk59055

daykidktk59056

daykidktk59057

daykidktk59058

daykidktk59059

daykidktk59060

daykidktk59061

daykidktk59062

daykidktk59063

daykidktk59064

daykidktk59065

daykidktk59066

daykidktk59067

daykidktk59068

daykidktk59069

daykidktk59070

daykidktk59071

daykidktk59072

daykidktk59073

daykidktk59074

daykidktk59075

daykidktk59076

daykidktk59077

daykidktk59078

daykidktk59079

daykidktk59080

daykidktk59081

daykidktk59082

daykidktk59083

daykidktk59084

daykidktk59085

daykidktk59086

daykidktk59087

daykidktk59088

daykidktk59089

daykidktk59090

daykidktk59091

daykidktk59092

daykidktk59093

daykidktk59094

daykidktk59095

daykidktk59096

daykidktk59097

daykidktk59098

daykidktk59099

daykidktk59100

daykidktk59101

daykidktk59102

daykidktk59103

daykidktk59104

daykidktk59105

daykidktk59106

daykidktk59107

daykidktk59108

daykidktk59109

daykidktk59110

daykidktk59111

daykidktk59112

daykidktk59113

daykidktk59114

daykidktk59115

daykidktk59116

daykidktk59117

daykidktk59118

daykidktk59119

daykidktk59120

daykidktk59121

daykidktk59122

daykidktk59123

daykidktk59124

daykidktk59125

daykidktk59126

daykidktk59127

daykidktk59128

daykidktk59129

daykidktk59130

daykidktk59131

daykidktk59132

daykidktk59133

daykidktk59134

daykidktk59135

daykidktk59136

daykidktk59137

daykidktk59138

daykidktk59139

daykidktk59140

daykidktk59141

daykidktk59142

daykidktk59143

daykidktk59144

daykidktk59145

daykidktk59146

daykidktk59147

daykidktk59148

 backhome