เนื้อหา

จังหวัดเคลื่อนที่ 23 มี.ค. 59

jvkt59100

    > โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (อำเภอคำตากล้า) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร นายธวัช   ศิริวัธนนุกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และหน่วยงานราชการต่างๆ ในเขตจังหวัดสกลนคร  ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พื้นที่อำเภอคำตากล้า  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยมีนายไพบูลย์   นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับและให้บริการประชาชน.

jvkt59001

jvkt59002

jvkt59003

jvkt59004

jvkt59005

jvkt59006

jvkt59007

jvkt59008

jvkt59009

jvkt59010

jvkt59011

jvkt59012

jvkt59013

jvkt59014

jvkt59015

jvkt59016

jvkt59017

jvkt59018

jvkt59019

jvkt59020

jvkt59021

jvkt59022

jvkt59023

jvkt59024

jvkt59025

jvkt59026

jvkt59027

jvkt59028

jvkt59029

jvkt59030

jvkt59031

jvkt59032

jvkt59033

jvkt59034

jvkt59035

jvkt59036

jvkt59037

jvkt59038

jvkt59039

jvkt59040

jvkt59041

jvkt59042

jvkt59043

jvkt59044

jvkt59045

jvkt59046

jvkt59047

jvkt59048

jvkt59049

jvkt59050

jvkt59051

jvkt59052

jvkt59053

jvkt59054

jvkt59055

jvkt59056

jvkt59057

jvkt59058

jvkt59059

jvkt59060

jvkt59061

jvkt59062

jvkt59063

jvkt59064

jvkt59065

jvkt59066

jvkt59067

jvkt59068

jvkt59069

jvkt59070

jvkt59071

jvkt59072

jvkt59073

jvkt59074

jvkt59075

jvkt59076

jvkt59077

jvkt59078

jvkt59079

jvkt59080

jvkt59081

jvkt59082

jvkt59083

jvkt59084

jvkt59085

jvkt59086

jvkt59087

jvkt59088

jvkt59089

jvkt59090

jvkt59091

jvkt59092

jvkt59093

jvkt59094

jvkt59095

jvkt59096

jvkt59097

jvkt59098

jvkt59099

jvkt59100

jvkt59101

jvkt59102

jvkt59103

jvkt59104

jvkt59105

jvkt59106

jvkt59107

jvkt59108

jvkt59109

jvkt59110

jvkt59111

jvkt59112

jvkt59113

jvkt59114

jvkt59115

jvkt59116

jvkt59117

jvkt59118

jvkt59119

jvkt59120

jvkt59121

jvkt59122

jvkt59123

jvkt59124

jvkt59125

jvkt59126

jvkt59127

jvkt59128

jvkt59129

jvkt59130

jvkt59131

jvkt59132

jvkt59133

jvkt59134

jvkt59135

jvkt59136

jvkt59137

jvkt59138

jvkt59139

jvkt59140

jvkt59141

jvkt59142

jvkt59143

jvkt59144

jvkt59145

jvkt59146

jvkt59147

jvkt59148

jvkt59149

jvkt59150

jvkt59151

jvkt59152

jvkt59153

jvkt59154

jvkt59155

jvkt59156

jvkt59157

jvkt59158

jvkt59159

jvkt59160 jvkt59161

jvkt59162

backhome