เนื้อหา

บุญบั้งไฟหนองบัวสิม 59 อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

bfnbs59155

    > บุญบั้งไฟหนองบัวสิม 59  พ.อ.อ.ธีระวุฒิ   บูคะธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม (คนที่ 4 จากขวามือ) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวตำบลหนองบัวสิม  ร่วมจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ  วัดทุ่งถาวร ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านไพบูลย์  นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า (คนที่ 5 จากขวามือ)  เป็นประธานเปิดงาน  ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานประเพณีดังกล่าวจำนวนมาก.

 

 bfnbs59001

bfnbs59002

bfnbs59003

bfnbs59004

bfnbs59005

bfnbs59006

bfnbs59007

bfnbs59008

bfnbs59009

bfnbs59010

bfnbs59011

bfnbs59012

bfnbs59013

bfnbs59014

bfnbs59015

bfnbs59016

bfnbs59017

bfnbs59018

bfnbs59019

bfnbs59020

bfnbs59021

bfnbs59022

bfnbs59023

bfnbs59024

bfnbs59025

bfnbs59026

bfnbs59027

bfnbs59028

bfnbs59029

bfnbs59030

bfnbs59031

bfnbs59032

bfnbs59033

bfnbs59034

bfnbs59035

bfnbs59036

bfnbs59037

bfnbs59038

bfnbs59039

bfnbs59040

bfnbs59041

bfnbs59042

bfnbs59043

bfnbs59044

bfnbs59045

bfnbs59046

bfnbs59047

bfnbs59048

bfnbs59049

bfnbs59050

bfnbs59051

bfnbs59052

bfnbs59053

bfnbs59054

bfnbs59055

bfnbs59056

bfnbs59057

bfnbs59058

bfnbs59059

bfnbs59060

bfnbs59061

bfnbs59062

bfnbs59063

bfnbs59064

bfnbs59065

bfnbs59066

bfnbs59067

bfnbs59068

bfnbs59069

bfnbs59070

bfnbs59071

bfnbs59072

bfnbs59073

bfnbs59074

bfnbs59075

bfnbs59076

bfnbs59077

bfnbs59078

bfnbs59079

bfnbs59080

bfnbs59081

bfnbs59082

bfnbs59083

bfnbs59084

bfnbs59085

bfnbs59086

bfnbs59087

bfnbs59088

bfnbs59089

bfnbs59090

bfnbs59091

bfnbs59092

bfnbs59093

bfnbs59094

bfnbs59095

bfnbs59096

bfnbs59097

bfnbs59098

bfnbs59099

bfnbs59100

bfnbs59101

bfnbs59102

bfnbs59103

bfnbs59104

bfnbs59105

bfnbs59106

bfnbs59107

bfnbs59108

bfnbs59109

bfnbs59110

bfnbs59111

bfnbs59112

bfnbs59113

bfnbs59114

bfnbs59115

bfnbs59116

bfnbs59117

bfnbs59118

bfnbs59119

bfnbs59120

bfnbs59121

bfnbs59122

bfnbs59123

bfnbs59124

bfnbs59125

bfnbs59126

bfnbs59127

bfnbs59128

bfnbs59129

bfnbs59130

bfnbs59131

bfnbs59132

bfnbs59133

bfnbs59134

bfnbs59135

bfnbs59136

bfnbs59137

bfnbs59138

bfnbs59139

bfnbs59140

bfnbs59141

bfnbs59142

bfnbs59144

bfnbs59145

bfnbs59146

bfnbs59147

bfnbs59148

bfnbs59149

bfnbs59150

bfnbs59151

bfnbs59152

bfnbs59153

bfnbs59154

backhome