เนื้อหา

ทำเนียบบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า

                              pibun5801

   tanadet    tunyateb

   pudsaya    niwet

   sengjun    amonrut2

  sugunya     adisek2

  weranon2     rungrude2

  pongsak     kumson

  nem     netsay

  salew     sompon

  sinpasech